maandag 20 juli 2015

Jaanu blog tour

*scroll down for English*

Jaanu is een samenwerking tussen twee fantastische madammen. Twee jurkjes voor de prijs van één.
De Elena, naar de dochter van Regina van Twee emmerkes water. Is de recht toe recht aan versie, eigenlijk zoals Regina zelf, mooi, meisjesachtig maar vooral ook zonder te veel poespas.

De Norah, naar de dochter van An van Straight Grain. Ook deze doet me aan An denken, elegant, verfijnd met een beetje zwier.
Voor de blogtour maakte ik de Norah, dat deed me denken aan de volgende anekdote:

Een tweetal jaren geleden, had ik het patroon open staan van de Tinny jurk.
Onze, toen 3 jarige Nand, stond naast mij en vroeg me:
Mama, wie is dat meisje?
Mama hoe heet dat meisje?
Ik zocht even op de blog en vertelde hem toen.
Ah, dat meisje heet Norah.
Ohhh ...
En toen die twinkeling in zijn oogjes ...
Daar zat ik dan, getuige van zijn allereerste crush.
Op dat ogenblik, was Norah heel even zijn Jaanu ...

Als stof koos ik de Stickly Rockers van Zonen09. Een stof ontworpen voor jongens, maar dus ook perfect voor meisjes. De kleur is dezelfde als de ogen van ons buurmeisje, gelukkig mocht ik ze nog eens een keertje lenen voor een fotoshoot. Ik maakte een 6 jaar en die past perfect.

Het patroon:


Sinds deze twee Tiny jurken had ik niet meer met een patroon van An gewerkt. Ze maakte een paar aanpassingen aan haar patronen. Aanpassingen waar ik stuk voor stuk grote fan van ben:

- Je kan je patroon per maat afdrukken.
Normaal ben ik niet zo een fan van knippen en plakken. Maar omdat mijn online bestelde A0 afdrukken op zich lieten wachten, printte ik toch op A4. Uiteindelijk was ik daar super blij mee. Want omdat ik maar 1 maat printte, kon ik deze gewoon uitknippen en gebruiken. Ideaal, geen overtekenwerk en alle info staat mooi op je patroondelen.

- Een tabel met het een overzicht welke bladzijden je moet afdrukken per versie en maat.
Super handig, gewoon dat stukje kopiëren en plakken in je printinstellingen. Je hoeft zo geen overbodige bladzijden af te drukken.

- Aparte pdf bestanden
Zo kan je makkelijk de A0 versies naar je printshop kan doorsturen. Enkel de instructies printen of openen op de tablet gaat zo natuurlijk ook makkelijker.

- Een beknopt overzicht van alle stappen op een blad.
Ok, ik beken, handleidingen volgen is niet mijn ding. Ik denk altijd al twee stappen verder, probeer het dan al op mijn manier, om dan te ontdekken dat ik een stap heb overgeslagen. Zeker wanneer ik met een digitale handleiding werk, vind ik het vaak te veel om verder te scrollen tot ik de stap vind waar ik was gebleven.
Daarom was de samenvatting voor mij ideaal, even een blik op dat blad en ik wist weer wat de volgende stap was.

 

Zin om zelf een Jaanu te maken?


Met de code "BLOGTOUR25" krijg je 25% korting bij aankoop van het patroon in de shop van Straight Grain.

Liever een workshop? Op 7 en 14 augustus kan je bij Pieke Wieke de Jaanu komen maken. Meer info vind je in de Pieke Wieke shop.blog tour button


Wil je nog meer inspiratie op doen? Ga dan eens kijken op deze blogs. Tussen 13 juli en 7 augustus zal je daar ook zeker prachtige versies zien verschijnen.Jaanu blog tour

Jaanu is a collaboration between two great ladies. Two dresses for the price of one.

Elena, named after the daughter of Regina of Two emmerkes water, is the straightforward version. Actually like Regina herself, pretty, girlish but also without much fuss.

Norah, named after the daughter of An of Straight Grain. This also reminds me of An, elegant, refined with a little panache.


For the blog tour I made Norah, which reminded me of the following anecdote:

Two years ago, I had the pattern of the dress Tinny opened on my computer.
Our, then 3 year old son , Nand, was standing next to me and asked me:
Mommy who's that girl?
Mommy what's that girl?
I took a look at the blog and told him,
Ah, that girl called Norah.
Ohhh ...
And when that twinkle in his eyes ...
There I was, witnessing his first crush.
For that little moment, Norah was his Jaanu ...


I chose the fabric Stickly Rockers of Zonen09. This fabric is designed for boys, but it's also great for girls. The color matches perfectly with the eyes of our neighbor girl, luckily I could borrow her again one more time for a photo shoot. I made a size 6 year and it fits perfectly.

The pattern

Since my last two Tinny dresses I had not worked with a pattern of An. She made a few adjustments to her patterns. Adjustments where I am a big fan of:

- You can print your pattern by size.
Normally I am not a fan of cutting and pasting. Since my online ordered A0 prints were delayed, I had to print the pattern myself on A4. In retrospect I was super happy I did it, because since I only printed 1 size, I could just cut it and use it.

- A table with an overview of the pages you need to print for each version and size.
Super convenient, just copy and paste that piece in your print settings. So no unnecessary pages are printed.

- Separate PDF files
You can easily forward A0 versions to your print shop, while opening up just the instructions on your tablet.

- A brief overview of all the steps on one page.
Ok, I confess, following instructions is not my thing. I always think two steps ahead, trying to do things my way, to discover that I've skipped a step. Especially when I work with a digital manual, I think it is too much to scroll further until I find the step where I left off.
Therefore, the summary was perfect for me , a quick look at that page and I knew again what the next step was.

Do you want to make a Jaanu?

With the code "BLOGTOUR25" you get 25% discount by buying the pattern in the shop of Straight Grain.


maandag 6 juli 2015

Wat een ontdekking!

*scroll down for English*

Nand ontdekte een brief in de bus.
Een uitnodiging voor een piratenfeest!

Mama ontdekte een "Charlie hack"
Zonder kraagje is dat het perfecte piraten t-shirt.

Mama ontdekte hoe veelzijdig de Zsazsagilet is.
Van kapitein Winokio, tot cowboy tot piraat, een onmisbaar stuk in de (ver)kleerkast van stoere kinderen.

Toen ontdekte we nog iets,
een schat:

meer dan 1000 volgers!

Schatkisten geven mij zin om uit te delen.
Hou mijn blog in de gaten, want binnenkort wordt er gedeeld!
Patronen:
T-shirt : Charlie zonder kraagje, Zonen 09
Gilet: Zsasagilet
Hoofddoek: patroonloos, lap van 45 x45cm stof omgezoomd

* What a discovery!

Nand discovered a letter in the mailbox.
An invitation for a pirate party!

Mum discovered a "Charlie hack"
Without collar it is the perfect pirate shirt

Mama discovered the versatility of the "Zsazsagilet"
From Captain Winokio, to cowboy to pirate, an essential piece in the wardrobe of cool kids.

When we discovered something else,
a treasure:


more than 1,000 followers!

Treasuries make me want to share.

Keep an eye on my blog, because soon there will be a lot of sharing!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...